Се продава канцелариски простор од 17м2 во Центар мезанин со поглед на партизанска. Просторот е една канцеларија со тоалет на мезанин. Во кафеавата зграда во близина на Грчка Амбасада.

Цена: 35.000 евра со простор за договор.

Тел. 078 222 112