Продавам JVC телевизор кој одлично работи. Контакт телефон: 071-622-286.