Се продава нива со површина од 2534 м2 на видно место во катастарска општина Визбегово во непосредна близина на спортскиот аеродром Стенковец.

Контакт:

070441026

078445383