Го прошируваме нашиот тим!

Имаме потреба од градежни работници за Битола и Скопје:

-тесари,

-армирачи и

-општи работници.

Со искуство.

Контакт: 070 741 781